Online Βιωματική Εκπαίδευση

Online εκπαίδευση σε ζωντανά (live-streaming), βιωματικά εργαστήρια με ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε παιχνίδια ρόλων.

Certificate in Coaching & Mentoring EMCC Accredited

Περιγραφή: σκοπός & εκπαιδευτικοί τόχοι

Tο Certificate in Coaching & Mentoring είναι ένα 3μηνο πρόγραμμα εξ αποστάσεως, βασικής εκπαίδευσης στο Coaching & Mentoring συνδυαστικά. Έμφαση δίδεται σε όσα συνδέεουν τις δύο αυτές πρακτικές τους κατά την εφαρμογή τους εντός επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για στελέχη όλων των βαθμίδων και συμβούλους επιχειρήσεων, πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council / European Quality Award Foundation. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων στο προφίλ του Evidence-based practitioner με βάση το Informed Practitioner Model δηλαδή, του επαγγελματία coach που χαρακτηρίζεται από τα εξής

 • Μπορεί και ξεχωρίζει το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching από το ψευδό-coaching.
 • Γνωρίζει πού να αναζητήσει και πώς να αξιοποιήσει νέα γνώση και εργαλεία με βάση την διεθνή επιστημονική έρευνα.
 • Συνεχίζει να μαθαίνει και να αναπτύσσεται δια βίου, τόσο μέσα από συστημικές μετεκπαιδεύσεις όσο μέσα και από την ίδια την εμπειρία του συμμετέχοντας σε εποπτείες.

Με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση (μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Να υλοποιούν αποτελεσματικές συνεδρίες επιδίωξης στόχων συνδυάζοντας τις αρχές του coaching και του mentoring. 
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την προσέγγιση με εστίαση στον στόχο, συνδυάζοντας τα βασικά μοντέλα της. 
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές επικοινωνίας και ανατροφοδότησης..
 • Να περιγράφουν το coaching και το mentoring με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.
 • Να συνδυάσιυν αρμονικά το coaching, το mentoring με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, διαμορφώνοντας νέες ευκαιρίες εργασίας και σταδιοδρομίας. 

Προαπαιτούμενα εγγραφής

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή στη βιωματική ομάδα εκπαίδευσης απαιτείται Ακαδημαικός Τίτλος Σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλέγια και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοίκηση ή την συμβουλευτική επιχειρήσεων. .

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται η ενεργητική συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια, η επιτυχής συμμετοχή σε online test, η κατάθεση 1 ηχογηχογραφημένης συνεδρίας με αναστοχασμό, υλοποίηση 5 ωρών πρακτικής άσκησης εκτός τάξης.

Δομή του προγράμματος, στάδια και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι βιωματικό, online, συνδυάζοντας αρμονικά την θεωρία με την πράξη. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επιδείξεις τεχνικών, συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης, προσομοιώσεις συνεδριών, παιχνίδια ρόλων, μελετούν πραγματικά case studies και αλληλεπιδρούν σε ανοιχτούς διαλόγους και αναστοχασμούς. Έτσι, μαθαίνουν να συνδυάζουν μοντέλα και τεχνικές στον κάθε πελάτη ξεχωριστά ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, δεξιότητες επικοινωνίας, αυτό-παρατήρησης και αναστοχασμού.

Η εκπαίδευση οργανώνεται ως εξής:

Θεωρητική εκπαίδευση & προσωπική μελέτη

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση 5 διαλέξεων του Χαράλαμπου Πετρά on demand και την ολοκλήρωση ενός online test. Η θεωρητική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων υλοποιείται πριν την συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις και αναστοχαστικούς διαλόγους πάνω στην θεωρητική γνώση. 

Βιωματική εκπαίδευση σε εργαστήρια online

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει 3 εργαστήρια μέσω διαδικτύου, live-streaming. Δεν πρόκειται για απλά webinars αλλά εργαστήρια, παρόμοια με εκείνα ολοήμερης εκπαίδευσης. Οι  εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων, εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές/μοντέλα/προσεγγίσεις και αναπτύσσουν μια ουσιαστική coaching στάση. 

Πρακτική εξάσκηση

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εξάκηση των εκπαιδευόμενων σε 5 συνεδρίες εκτός τάξης, εφαρμόζοντας τα μοντέλα και τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί. Για κάθε συνεδρία καταθέτουν γραπτό κριτικό αναστοχασμό σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών. 

Εξ αποστάσεως βιωματικά εργαστήρια μέσω τηλεματικών εφαρμογών (video-conferencing/live-streaming).

Στο Athens Coaching Institute χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα “Zoom” για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με εικόνα και ήχο σε βιωματικές ασκήσεις αναστοχασμού, χωρίζονται σε υπό-ομάδες, συνεργάζονται με τους συν-εκπαιδευόμενους και παρακολουθούν διαλέξεις και προσομειώσεις συνεδριών από τους εκπαιδευτές.

Προαπαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός: Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται:

 • Σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (αποφύγετε την χρήση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας).
 • H χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop, αποφύγετε την χρήση κινητού τηλεφώνου).
 • H καλή οπτική επαφή που επιτυγχάνεται από την θέση ενός γραφείου εργασίας με κάθισμα που επιτρέπει να βρίσκεστε στο κατάλληλο ύψος.
 • Η διασφάλιση του χρόνου και της συγκέντρωσης κατά την τηλέ-εκπαίδευση. Αποφύγετε περισπασμούς από συναδέλφους ή αγαπημένα πρόσωπα.

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλήρεις οδηγίες σύνδεσης και προβλέπεται χρόνος εξοικείωσης με το περιβάλλον και τους κανόνες του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 30 διδακτικές ώρες, είναι πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council. Οι απόφοιτοι μπορούν να προχωρήσουν στην ατομική τους πιστοποίηση από τον EMCC και τον AC στο επίπεδο του Foundation Coach. 

 

 

 

Το European Mentoring & Coaching Council (EMCC) ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα λειτουργεί με επαγγελματίες coaches από όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία και την Αυστραλία. Ο έχει σκοπό την ανάπτυξη, την προαγωγή και τον καθορισμό της προσδοκίας για βέλτιστη πρακτική στο mentoring, το coaching και την εποπτεία, προς όφελος της κοινωνίας. Ο EMCC πρεσβεύει τις αξίες της αριστείας, της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, της επιστημονικής έρευνας και της υπευθυνότητας σε επίπεδο πρακτικής, εκπαίδευσης, εποπτείας αλλά και της κοινότητας συνολικά.

Περιεχόμενα Εκπαίδευσης.

 • Coaching & Mentoring, πλαίσιο και ορισμοί.
 • Τεχνικές Coaching επικοινωνίας – Ενεργητική ακρόαση.
 • Coaching / Mentoring sessions: δομή και τεχνική της συνεδρίας.
 • Η έννοια του στόχου.
 • GROW Model.
 • Integrative model of Goal-setting. 
 • SWOT Analysis. 
 • Κινητοποίηση: Οι δύναμη των αξιών και της κουλτούρας στην πράξη.
 • Ειδικά ζητήματα executive & organizational coaching. 

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Θα ανακοινωθούν σύντομα, σας ευχαριστούμε!

Δίδακτρα

Κόστος: 

Early Booking: 

Επίπεδο: Βασική εκπαίδευση. 

Τρόπος διδασκαλίας : Online Workshops. Bιωματικά εργαστήρια, live streaming με ενεργητική συμμετοχή. 

Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19%.
Οι δόσεις παρέχονται αποκλειστικά με την χρήση πιστωτικής κάρτας.